Smart Hem: Vad är det och varför det hjälper vardagen bli lättare.

De intensiva rytmen i den moderna livsstilen skapar ständigt nya behov, som kräver att de hanteras snabbare av ett automations- och kontrollsystem. Termen “smarta hem” används för alla hem som innehåller – i större eller mindre grad – möjligheten att reglera och styra vissa elektromekaniska installationer på avstånd med mindre interaction än möjligt innan.

Det smarta hemmet tänker och agerar utifrån dina dagliga behov och vanor, ger dig absolut kontroll över värme, belysning, elektriska apparater, multimediainnehåll och till och med säkerhetssystem med mera. Dessa funktioner styrs med ett knapptryck, oavsett om man faktiskt befinner sig i hemmet eller inte.

Komfort

Ett smart hem erbjuder också unika komfortområden. Genom smarta system är det möjligt att aktivera eller avaktivera många funktioner i huset med sin mobiltelefon, som att slå på varmvattenberedaren innan du kommer hem, tända husets yttre belysning när du är i närheten, justera värmen, stänga av strömförsörjningen till en enhet som du lämnat på och mycket annat.

Dessutom, för större komfort och bekvämlighet, kan möjliga scenarier programmeras in i förväg som kan starta genom ett enda knapptryck.

Ekonomi

Med det smarta hemmet och des möjlighet att reglera elförbrukining kan det spara dig rent ekonomiskt väldigt snabbt. Mer specifikt:

  1. Automatisk uppvärmning kan säkerställa en betydande minskning av energiförbrukningen. På så sätt minskar det onödiga energislöseriet, när du till exempel är borta från ditt hem.
  2. Driftskostnaderna för smarta varor minimeras genom att elektronik och lampor släcks när de inte behövs.
  3. Maskinernas livslängd ökar samtidigt eftersom deras bruk minskar. Den totala energibesparingen uppskattas till 35 % i genomsnittligt.

Säkerhet

Ett smart hem erbjuder en mängd funktioner som säkerställer större säkerhet och skydd av din egendom på sofistikerade sätt som tidigare var svåra eller dyra att uppnå innan.

Exempel med säkerhetssystem kan du:

  1. Bli meddelad att ett inbrottsförsök görs med ett larm. Systemet kan meddela dig på din mobiltelefon samt ett säkerhetsbolags signalmottagningscenter för att vidta åtgärder.
  2. Få en visuell representation av ditt hem genom installation av en eller flera kameror som överför bilden av hemmet till din dator, mobiltelefon eller molnserver.
  3. Bli underrättad av systemet om olika skadliga väderfenomen.

Ett smart hem har ändlösa möjligheter vad det gäller säkerhet som är anpassat efter ditt behov.

Så om du vill ha ett bekvämare boende och större energi- och intäktsbesparingar kan du besöka Smartahögtalare för att guida dig om att skapa ett intelligent hem anpassat efter dina behov. Du hittar allt du behöver.

Ta del av den här välskrivna och engagerande bloggen gymmarknaden.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *